Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định mức thu chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác sử dụng nước...

23/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

File đính kèm: Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định mức thu chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác sử dụng nước dưới đất

các tin khác