Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 11/02/2019 đến 17/02/2019

13/02/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

   

 

    Ngày

 

Chủ tịch

Vương Bình Thạnh

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

11/02

S: 8g Họp báo TTUB

C: 14g Họp báo TTTU.

 

S: 8g Họp báo TTUB

C: 14g Họp báo TTTU.

 

S: 8g Họp báo TTUB

C: 14g Họp báo TTTU.

 

 

S: 8g Họp báo TTUB

C: 14g Họp xử lý sạt lở khu vực Bến đò Cần Xây

Thứ ba

12/02

 

 

 

C: 14g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

S: 8g Rà soát kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng nông sản an toàn

C: 14g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

 

 

C: 14g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

S: Kiểm tra công tác phòng chống rầy nâu tại Phú Tân, Chợ Mới 

Thứ tư

13/02

 

C: 14g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

C: 14g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

C: 14g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

S: 8g Công nhận xã Mỹ Phú Đông – Thoại Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018

C: Kiểm tra công tác PCCC rừng tại Tri Tôn, Tịnh Biên

Thứ năm

14/02

 

S: 8g Họp Ban cán sự Đảng

 

S: 8g Họp Ban cán sự Đảng

C: 14g Họp rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tỉnh

S: 8g Họp Ban cán sự Đảng

C: Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

S: 8g Họp Ban cán sự Đảng

C: 14g Họp xử lý nạo vét nhánh trái Mỹ Hòa Hưng

C: 15g Xử lý dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thứ sáu

15/02

 

S: 8g Họp mặt đầu xuân 2019 tại UBND huyện Thoại Sơn

 

S: Kiểm tra việc cấp GCN QSDĐ tại cụm tuyến  dân cư vượt lũ tại Tân Châu, Châu Phú

Thứ bảy

16/02

 

S: 8g Họp mặt Hội đồng hương An Giang tại TP.HCM

S: 8g Họp mặt Hội đồng hương An Giang tại TP.HCM

S: 8g Họp mặt Hội đồng hương An Giang tại TP.HCM

S: 8g Họp mặt Hội đồng hương An Giang tại TP.HCM

Chủ nhật

17/02

 

 

 

 

 

các tin khác