Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 21/9/2020 đến 27/9/2020

21/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Thứ hai

21/9

S: Dự tổng dợt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

 

S: Dự tổng dợt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

 

 

C: 13g30 Dự lễ ký kết giao ước thi đua  nông thôn mới Châu Thành

 

 

Thứ ba

22/9

S: 8g30 Dự lễ khởi công Nhà hát tại Tây sông Hậu

C: 14g Thông qua DA điện năng lượng mặt trời ở Búng Bình Thiện huyện An Phú

S: 8g30 Dự lễ khởi công Nhà hát tại Tây sông Hậu C: 14g Thông qua DA điện năng lượng mặt trời ở Búng Bình Thiện huyện An Phú

S: 8g Tham dự Lễ công bố xuất khẩu gạo thơm sang thị trường Châu Âu (tại Nhà máy Lương thực Thoại Sơn

C: 14g Thông qua DA điện năng lượng mặt trời ở Búng Bình Thiện huyện An Phú -)

C: 14g - 15g30 họp xét giải quyết khiếu nại

S: 8g30 Dự lễ khởi công Nhà hát tại Tây sông Hậu

Thứ tư

23/9

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

S: Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

C: 14g Họp với Đoàn Công tác Chính phủ về hạn mặn ĐBSCL tại Cần Thơ

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

Thứ năm

24/9

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

Thứ sáu

25/9

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Hội trường tỉnh

Thứ bảy

26/9

 

 

 

 

Chủ nhật

27/9

 

 

 

 

các tin khác