Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 07/9/2020 đến 13/9/2020

07/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Thứ hai

07/9

Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về công tác chuẩn bị ĐH XI Đảng bộ tỉnh tại VPTU

Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về công tác chuẩn bị ĐH XI Đảng bộ tỉnh tại VPTU

Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về công tác chuẩn bị ĐH XI Đảng bộ tỉnh tại VPTU

Dự HN BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về công tác chuẩn bị ĐH XI Đảng bộ tỉnh tại VPTU

Thứ ba

08/9

S: 8g Khảo sát  đường giao thông Long Xuyên

C: 14g Làm việc TTTU để cho ý kiến v/v tổ chức ĐH Thi đua yêu nước tại VPTU

S: 8g Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội  Đảng bộ tỉnh  - PH 1

C: 14g Họp BCĐ cổ phần hóa Công ty Xây Lắp An Giang

C: 14g Làm việc TTTU để cho ý kiến v/v tổ chức ĐH Thi đua yêu nước tại VPTU

S: 8g Hội nghị trực tuyến về Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

C: 14g Làm việc TTTU để cho ý kiến v/v tổ chức ĐH Thi đua yêu nước tại VPTU

S: 8g Hội nghị trực tuyến  tăng cường quản lý  bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh  trái phép và phòng chống dịch covid-19 tại BCH BĐBP tỉnh

C: 14g Làm việc TTTU để cho ý kiến v/v tổ chức ĐH Thi đua yêu nước tại VPTU

Thứ tư

09/9

S: 8g Thông qua quy hoạch sân vận động tỉnh

C: 14g Họp xử lý đất Công ty Fimexco - PH 3

S: 8g Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an

C: 14g Họp rà soát tiến độ các dự án XTĐT

S: 8g Dự lễ công bố xã nông thôn mới  nâng cao Thoại Giang

C: 14g Họp xử lý đất Công ty Fimexco - PH 3

 

S: 8g Thông qua quy hoạch sân vận động tỉnh

C: + 14g Đề án Phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam - PH 1

      + 18g Tiếp Đoàn tỉnh Đắc Nông

Thứ năm

10/9

 

S: 8g Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Châu Đốc

 

 

C: Làm việc với Sở VHTTDL tại TT TDTT

Thứ sáu

11/9

S: 8g Dự khánh thành Đường tỉnh 955A tại Châu Đốc

S: 8g Dự khánh thành Đường tỉnh 955A tại Châu Đốc

Làm việc với Trường Đại học Văn Lang tại TP.HCM

S: 8g Dự lễ khởi công BV Y học cổ truyền

C: 14g Làm việc với Ngân hàng CSXH Trung ương - PH

Thứ bảy

12/9

 

 

 

 

Chủ nhật

13/9

 

 

 

 

các tin khác