Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/7/2020 đến 19/7/2020

10/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Thứ hai

13/7

S: 8g Họp báo TTUB - PH1

S: 10g Hội ý TTTU

 

C: Họp Ban TVTU

S: 8g Thông qua Văn kiện ĐH Đảng bộ Quân sự tỉnh tại VPTU

 C: Họp Ban TVTU

S: 8g Họp báo TTUB - PH1

C: 14g Làm việc với Công ty Minh Hòa

S: 8g Họp trực tuyến toàn quốc về công tác Dân vận  trong hoạt đồng hòa giải tại VPTU

Thứ ba

14/7

S: 8g Dự Hội nghị giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy tại VPTU (cả ngày)

S: 8g Dự Hội nghị giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy tại VPTU (cả ngày)

S: 8g Dự Hội nghị giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy tại VPTU (cả ngày)

S: 8g Dự Hội nghị giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy tại VPTU  (cả ngày)

Thứ tư

15/7

S: Dự Tổng kết 6 tháng ngành Công an,

 

S: 8g Dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện CT 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại VPTU

Đi cùng tác tỉnh Quảng Nam

S: 8g Hội nghị sơ kết công tác cai nghiện ma túy và triển khai NQ 05-HĐND tại Tri Tôn

 

Thứ năm

16/7

S: Dự lễ phát động chương trình HTX tại Trung tâm nông nghiệp Định Thành.

S: 8g Hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn đầu tư công 2020- PH 1 (P.KTTH-Sơn)

C: 14g Dự Hội nghị chống thất thu thuế - HTUB

Đi công tác tỉnh Quảng Nam

S: 8g Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GDĐT – HTUB

C: 15g Họp Hội đồng  thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019

Thứ sáu

17/7

Đi công tác TP.HCM

S: 7g30 Dự tổng kết Đề án xã hội hóa cầu giao thông nông thôn - HTUB

Đi công tác tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh

S: 8g Hội nghị tổng kết xuất khẩu lao động giai đoạn 2015-2020 tại Hòa Bình

Thứ bảy

18/7

S: 8g Hội ý TTTU

C: 14g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

C: 14g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đi công tác tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh

 

Chủ nhật

19/7

 

 

Đi công tác tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh

 

các tin khác