Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Xây dựng lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh

22/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Sở Xây dựng lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Quy định quản lý, sử dụng và phát triển CTDC và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.

Văn bản đính kèm:

Tờ trình về Dự thảo ban hành Quyết định  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định quản lý, sử dụng và phát triển CTDC và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định quản lý, sử dụng và phát triển CTDC và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image
Responsive image
các tin khác