Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định về Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2020

17/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản đính kèm: Quyết định  số:873/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2020

Tờ trình số:51/Ttr-STP Về việc phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2020

các tin khác