Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thoại Sơn: nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn”

20/06/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 22/6/2018, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn”, do ThS. Nguyễn Trúc Lâm làm chủ nhiệm và Tổ chức chủ trì Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn.

Hội đồng do ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND huyện làm chủ tịch và các ủy viên là đại diện Sở Lao động Thương bình và xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện và UBND xã Vọng Thê.

 Mục tiêu: (1) Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của địa phương hiện nay; (2) Xác định các yếu tố tác động đến nguồn nhân lực của địa phương; (3) Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Qua thời gian thực hiện 12 tháng (từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018) nhóm nghiên cứu đã thực hiện hiện được 3 nội dung:

- Cơ sở lý luận và thực hiễn của nghiên cứu. Tổng quan tình hình nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và phát triển nguồn nhân lực trong và ngoài nước; thực trạng vấn đề nghiên cứu.

- Thực trạng nguồn nhân lực của địa phương. Điều tra khảo sát thu thập thông tin thực trạng và sự phân bổ nguồn nhân lực địa phương, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực địa phương.

- Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Kết quả khảo sát 384/6.115 người của xã Vọng Thê được thực hiện ở 4 ấp Tân Vọng, Tân Thành, Tân Hiệp, Tân Huệ. Cho thấy tỉ lệ lao động trong độ tuổi từ 29-44 chiếm 52,2%, trình độ chuyên môn chưa qua đào đạo chiếm đa số, hiện trạng sử dụng đất của người dân trong xã chủ yếu là thuần nông,…

Các yếu tố tác động đến nguồn nhân lực của địa phương là diện tích trồng trọt không thay đổi, mức sống hiện nay của người dân chỉ ở mức trung bình, phân tích thu nhập của các hộ cho rằng đủ trang trải c hi phí cho 12 tháng chiếm 59,4%, tình hình việc làm chủ yếu là lao động gia đình và làm công ăn lương,… Từ những kết quả trên nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cơ bản: ổn định quy mô dân số, phân bố và sử dụng hợp lý nguồn lao động, tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo hình thành năng lực, kỹ năng, phẩm chất của người lao động theo yêu cầu của thị trường lao động, tăng cường ứng dụng KH&CN vào sản xuất; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm,…

Sau khi nghe nhóm thực hiện trình bày kết quả, các thành viên tham gia hội đồng có một số ý kiến góp ý để hoàn chỉnh lại các nội dung theo như đề cương đặt ra và thống nhất nghiệm thu nhưng phải chỉnh sửa lại để Chủ tịch Hội đồng xem xét và có Quyết định nghiệm thu để tiến hành các thủ tục thanh quyết toán với Sở KH&CN trong thời gian sớm nhất./.

TT

các tin khác