Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định 09/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Trung tâm thẩm định dự án đầu tư giai đoạn 2019 - 2021

04/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định 09/QĐ-UBND 

các tin khác