Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri về kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

17/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhiều cử tri có ý kiến với ngành nông nghiệp về việc cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thực hiện chủ trương nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, ngày 08/01/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 228/BNN-KHCN về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV như sau:

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phục vụ hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, hoàn thiện khung pháp lý và các cơ chế chính sách thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng công nghệ cao (Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019, Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015, Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015, Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017).

Căn cứ các quy định hiện hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các tỉnh triển khai công nhận doanh nghiệp, vùng công nghệ cao, trình Thủ tướng quy hoạch và thẩm định một số khu công nghệ cao (Kiên Giang, Vũng Tàu, Lâm Đồng, An Giang, Phú Yên) với tổng số là 09 vùng thâm canh (tôm hoa, lúa chuối). 45 doanh nghiệp nông nghiệp được Bộ và các tỉnh/thành phố công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 03 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Bộ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ đã triển khai chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thông qua các Dự án công nghệ cao, Nhà nước đã hỗ trợ một phần kinh phí giúp các doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ cao vào từng khâu của quá trình sản xuất (giống có đặc tính tốt, quy trình canh tác tiên tiến, công nghệ chế biến bảo quản nông sản nhập khẩu), hình thành chuỗi liên kết với các hộ nông dân để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhiều dự án đã tạo sự lan tỏa trong tỉnh, trong vùng mang lại những tác động lớn và hiệu quả nhân rộng trong sản xuất./.

Lê Thanh Dũng
các tin khác