Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Báo cáo Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương - Kỳ báo cáo: Quý III năm 2018

05/10/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
Từ ngày 16 tháng 6 năm 2018 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018

Tệp đính kèm: Báo cáo Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương (từng lĩnh vực)

 Báo cáo Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương (toàn tỉnh)

các tin khác