Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

UBND thành phố Long Xuyên công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

27/07/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phạm Thành Thái

- Chức vụ: Bí thư Thành úy - Chủ tịch UBND thành phố;

- Số điện thoại: 0919.229.988

- Thư điện tử: thanhthai1960@gmail.com

UBND thành phố thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: UBND thành phố Long Xuyên công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác