Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh

08/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sở Xây dựng vừa có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Theo đó: Cử tri xã Bình Phước Xuân, Hòa Bình, Kiến Thành của huyện Chợ Mới, cử tri phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên đề nghị cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương quan tâm ngăn chặn kịp thời đối với việc người dân cất nhà, quán trên sông rạch, vi phạm lộ giới giao thông ngày càng phổ biến. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chỉ thị 200 về vấn đề nhà ở trên kênh rạch để tránh xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, kiểm điểm các cá nhân lãnh đạo quản lý địa phương đã để xảy ra việc cất nhà trên kênh rạch gây sạt lở bờ sông trong thời gian qua.

Nội dung này, Sở Xây dựng trả lời như sau: 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 200/TTg ngày 29/4/1994 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 07/2010/CT-UBND ngày 21/6/2010 về thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở ngành đã có nhiều văn bản hướng dẫn để các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện, tuy nhiên qua đánh giá sơ kết thực hiện Chỉ thị 07/2010/CT-UBND thì hiệu quả đạt chưa cao, nhiều địa phương vẫn còn để tình trạng tái cất, cất mới.

Để tăng cường công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn tình trạng tái cất, cất mới nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà ở trên sông, kênh, rạch (cụ thể như: Văn bản số 31/UBND-ĐTXD ngày 1/01/2016; Văn bản số 2709/VPUBND-KTN ngày 06/6/2018; Văn bản số 1055/UBND-KTN ngày 01/10/2018). Theo đó, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành nghiên cứu, hướng dẫn địa phương trong công tác rà soát, cập nhật, quản lý, xử lý vi phạm; trong đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc xử lý vi phạm quy định về trật tự xây dựng đối với nhà ở xây cất mới, tái cất vi phạm hành lang sông, kênh, rạch; đồng thời thường xuyên theo dõi, lập kế hoạch kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về công tác quản lý nhà ở ven sông, kênh, rạch. Đặc biệt UBND huyện, thị xã, thành phố phải có trách nhiệm “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và xử lý vi phạm việc phát sinh nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn; kiên quyết không để phát sinh các trường hợp cơi nới lấn chiếm, cất mới hoặc tái cất  nhà ở ven sông, kênh, rạch; xử lý trách nhiệm đối với UBND cấp xã trong trường hợp buông lỏng quản lý để phát sinh nhà ở trên hành lang các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn mình quản lý”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với các sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng nhà ở ven sông, kênh, rạch theo quy định. Đề nghị trong thời gian tới, UBND huyện Chợ Mới, thành phố Long Xuyên và các huyện, thị xã, thành phố còn lại cần quan tâm, tổ chức thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phát sinh mới việc xây cất vi phạm hành lang sông, kênh, rạch…. ./.

        VŨ HÙNG

các tin khác