Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Uỷ Ban Nhân Dân phường Mỹ Bình thông báo mời thầu Nâng cấp đường Đinh Tiên Hoàng

06/09/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
1. Tên gói thầu: Nâng cấp đường Đinh Tiên Hoàng (Gói thầu dành cho cấp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ) - Loại gói thầu: Xây lắp

- Nội dung chính của gói thầu: Đầu tư nâng cấp đường đô thị tổng chiều dài tuyến: 448,0m; Cao độ thiết kế tại mép đường: ≥ + 2.81m; Chiều rộng mặt đường: 8m; Mặt đường BTNN C19 hạt trung dày 6cm, Eyc≥155Mpa

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

2. Tên dự án: Nâng cấp đường Đinh Tiên Hoàng

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Long Xuyên

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút  ngày 11  tháng 09 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút  ngày 21  tháng 09  năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT và nộp HSDT: 07 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.954065

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc đặc cọc bằng sec

10. Thời điểm đóng thầu:        14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu:        14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 09  năm 2018

 

Mỹ Bình, ngày 05 tháng 09  năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
CHỦ TỊCH

 

các tin khác