Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình thông báo mời thầu Cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Du

12/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
1. Tên gói thầu: Cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Du (Gói thầu dành cho cấp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)

- Loại gói thầu: Xây lắp (Bao gồm chi phí láng trại)

- Nội dung chính của gói thầu: Sơn mới, chống thấm, chống dột, thay mới trần, thay mới hệ thống điện + đèn LED, cải tạo cửa đi, cửa sổ, lát gạch, nâng nền toàn bộ khối phòng học, phòng Ban Giám hiệu, Nhà thi đấu đa năng và khối nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Du.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

2. Tên dự án: Cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Du

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Long Xuyên

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút  ngày 15  tháng 03  năm 2019 đến trước 14 giờ 00 phút  ngày 26  tháng 03  năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT và nộp HSDT: 07 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.954065

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc đặc cọc bằng sec

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 03  năm 2019

 
Mỹ Bình, ngày 11  tháng 03  năm 2019
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Võ Thị Xuân Kiều
các tin khác