Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến dự thảo Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

11/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, Liên Hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, UBND huyện, thị thành phố và đơn vị có liên quan dự thảo Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang), để lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

Văn bản góp ý của Quý đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý Khoa học) tại địa chỉ: số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc gửi qua email địa chỉ: dttthu@angiang.gov.vn trước ngày 23/9/2019. Sau thời gian này, nếu Sở vẫn chưa nhận được văn bản góp ý của Quý đơn vị thì xem như đã thống nhất nội dung dự thảo và chịu trách nhiệm liên quan lĩnh vực mình quản lý.

Ngoài ra, Dự thảo Quyết định và phụ lục của quy định được đăng tại mục Tin vắn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang http://sokhcn.angiang.gov.vn. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý đơn vị. Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 02963.854662-953990.

Đính kèm theo văn bản:

Công văn số: 959 / SKHCN-QLKH góp ý dự thảo Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Phụ lục CÁC BIỂU MẪU QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

 

các tin khác