Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế giải đáp pháp luật, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

19/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế giải đáp pháp luật, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến quý cơ quan, đơn vị để nghị cho ý kiến góp ý.

Tải về văn bản dự thảo

Văn bản góp ý, đề nghị gửi về Sở Tư pháp qua địa chỉ email nthang@angiang.gov.vn trước ngày 25/6/2019.

các tin khác