Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xây dựng mô hình phát triển một số dược liệu tại vùng Núi Cấm, huyện Tịnh Biên - An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Ứng dụng TBKT để phát triển vùng chuyên canh cây đinh lăng, nghệ xà cừ và xuyên tâm liên theo hướng GACP với quy mo 01 ha.

Nội dung:

Ứng dng TBKT để phát triển vùng chuyên canh cây đinh lăng, nghệ xà cừ và xuyên tâm liên theo hướng GACP.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2011 - 2013.

Đơn vị: Phòng NN&PTNT huyện Tịnh Biên

Chủ nhiệm: Ks. Dương Ánh Đông

Đơn vị nhận chuyển giao: Phòng NN&PTNT huyện Tịnh Biên

 

các tin khác