Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xây dựng chuyển giao quy trình sản xuất giá an toàn và hiệu quả tại Long Xuyên, AG

22/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục tiêu: 

Xây dựng quy trình sản xuất giá an toàn.

Nội dung: 

Xây dựng quy trình sản xuất giá, chuyển giao cho nông hộ .

Lĩnh vực: KHKT&CN
Thời gian: 2013 - 2014
Đơn vị: CCBVTVAG
Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thị Lê

các tin khác