Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Công văn về việc góp ý dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

05/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến Dự thảo. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Văn phòng UBND tỉnh An Giang số 16C Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Số điện thoại: 02963.854070

Văn bản đóng góp đính kèm:

Công văn số: 6226 /VPUBND-HCTC Về việc góp ý dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện
 
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
 
QUY ĐỊNH Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
các tin khác