Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn NTM gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới AG 2018 - 2020

23/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Tờ trình số: 348 /TTr-SNNPTNT V/v Ban hành Quy định điều kiện, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020

Quyết định số: 3084/QĐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020

các tin khác