Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Nghiệm thu dự án Ứng dụng công nghệ nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt trong sản xuất dưa lưới TAKI tại thành phố Long Xuyên

01/02/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 29/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng công nghệ nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt trong sản xuất dưa lưới TAKI tại thành phố Long Xuyên, An Giang” do KS. Nguyễn Thị Mai Khương - Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP. Long Xuyên thực hiện.
Responsive image
 

 Dự án đã thực hiện 12 tháng, từ tháng 12/2017 đến hết tháng 11/2018,  kinh phí hỗ trợ dự án từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí đối ứng dự án từ  hộ dân tham gia dự án. Với thành phần tham dự là bà Hoàng Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện Văn phòng UBND tỉnh,  Bộ môn Khoa học cây trồng - Khoa NN-TNTN - Trường Đại học An Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh,  Trung tâm công nghệ sinh học An Giang, Hội nông dân tỉnh… và các thành phần tham dự có liên quan.  

Mục tiêu chung của dự án là sản xuất thử nghiệm dưa lưới Taki trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Trong đó, mục tiêu cụ thể là:

- Xây dựng nhà màng: 1.000m2.

- Sản xuất dưa lưới Taki:

+ Năng suất đạt: 3.200 kg/vụ/1.000m2 ; Sản phẩm loại 1 đạt >95% (Trọng lượng trung bình > 1,3 kg, brix >13, hàm lượng nước < 80%). 

+ Chất lượng: Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap.

+ Hiệu quả kinh tế tăng 30% (hiệu quả sử dụng đất tăng 30% so với mô hình truyền thống).

Dự án gồm 4 nội dung chính: Xây dựng nhà màng diện tích 1.000 m2 ; Sản xuất thử nghiệm dưa lưới Taki; Xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm của dự án; Nội dung 4 Tổ chức Hội thảo khoa học.

Kết quả Hội đồng nghiệm thu dự án, các thành viên hội đồng đều thống nhất nghiệm thu dự án này. Tuy nhiên, đề nghị chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, cụ thể như sau: trang Tóm lược nên ghi rõ các công việc thực hiện (số lượng nội dung, xây dựng nhà màng, trồng dưa lưới Taki và diện tích trồng) và kết quả đạt được; Bổ sung hình ảnh ghi nhận quá trình thực hiện dự án: đo độ brix, ươm cây giống, chăm sóc…. và các điều kiện khi thực hiện dự án; Bổ sung phương pháp/thiết bị đo độ Brix; Bổ sung điều kiện nhà màng - nơi triển khai dự án; Chủ nhiệm cần bổ sung làm rõ Quy trình sản xuất dưa lưới Taki theo tiêu chuẩn VietGAP trong điều kiện dự án (nêu rõ các công việc đã thực hiện/nhật ký canh tác). Những khó khăn/thuận lợi trong quá trình triển khai dự án để khuyến cáo nhân rộng (kể cả xây dựng nhà màng cố định 02 nốc hở); Nhận xét đánh giá các hộ tham gia Hội thảo; Bổ sung so sánh đánh giá với mô hình truyền thống về hiệu quả kinh tế và bảng đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu dự án… Hội đồng yêu cầu đơn vị thực hiện phải chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo dự án theo góp ý của Hội đồng và gửi lại Sở KH&CN trước ngày 08/3/2019./.

DQ

các tin khác