Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu    596/QĐ-UBND ngày 02/04/2010    Xây dựng quy trình công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu, nhằm đa dạng hóa loài nuôi.

Nội dung:

Nghiên cứu ương, nuôi thương phẩm, khảo sát yếu tố môi trường ảnh hưởng đến cá.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2010 - 2013.

Đơn vị: DH An Giang

Chủ nhiệm: Ths. Phan Phương Loan

Đơn vị nhận chuyển giao: Trung tâm  Giống thủy sản

 

các tin khác