Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá heo (Botia modesta, Bleeker, 1865) ở tỉnh An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo và sản xuất giống cá heo, nhằm đa dạng hóa loài nuôi.

Nội dung:

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ, kích thích sinh sản, ương từ bột lên cá giống

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2010 - 2013.

Đơn vị: ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm: PGs. Ts Dương Nhựt Long

Đơn vị nhận chuyển giao: Trung tâm  Giống thủy sản

 

các tin khác