Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh An Giang lần thứ Ba - Năm 2021

25/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về : Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh An Giang lần thứ Ba - Năm 2021.

các tin khác