Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư DM dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo NĐ 161/2016/NĐ-CP thuộc CT MTQG XDNTM giai đoạn 2017-2020 huyện Phú Tân

05/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định số:2140/QĐ-UBND 

Danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Phú Tân

các tin khác