Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Dự án nâng cao chất lượng giống con nuôi (bò lai sind, heo hướng nạc) tỉnh An Giang giai đoạn 2009-2012.

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

"Sử dụng năng lượng hiệu quả, thích ứng với tình hình thiếu hụt nguồn năng lượng, và góp phần bảo vệ mô trường khu vực. Giảm chi phí SX, thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, tăng khả năng cạnh trạnh của doanh nghiệp. "

Nội dung:

Góp phần nâng cao chất lượng giống bò và heo tại tỉnh An Giang.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2009 - 2012.

Đơn vị: Sở NN & PTNT An Giang

Chủ nhiệm: Mai Tân Trào

Đơn vị nhận chuyển giao:

 

các tin khác