Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực du lịch

16/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

An Giang đã ban hành Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang. Theo đó, một số nội dung hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư phát triển dịch vụ du lịch:

1.1. Xây dựng cơ sở lưu trú du lịch

1.1.1. Mức hỗ trợ:

a) Xây dựng mới:

– Dự án đầu tư cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3 sao được hỗ trợ 40 triệu đồng/phòng ngủ tại các huyện, Thị xã trên địa bàn tỉnh An Giang bao gồm: Chợ Mới, Châu Thành, Phú Tân, An Phú, Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú và Thị xã Tân Châu. Mỗi địa phương được hỗ trợ 01 (một) dự án đầu tư xây dựng mới khách sạn tiêu chuẩn hạng 3 sao, mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/ dự án.

– Cơ sở lưu trú tiêu chuẩn 4 sao được hỗ trợ 50 triệu đồng/phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên và Thành phố Châu Đốc. Mỗi địa phương được hỗ trợ 01 (một) dự án đầu tư xây dựng mới khách sạn tiêu chuẩn hạng 4 sao, mức hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/dự án.

– Cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao được hỗ trợ 60 triệu đồng/phòng ngủ tại Thành phố Châu Đốc và Thành phố Long Xuyên. Mỗi địa phương được hỗ trợ xây dựng dựng mới 01 khách sạn tiêu chuẩn hạng 5 sao, mức hỗ trợ tối đa 6 tỷ đồng/dự án.

b) Sửa chữa nâng cấp: Sửa chữa nâng cấp cơ sở lưu trú để đạt hạng tiêu chuẩn từ 4 sao đến 5 sao được hỗ trợ 40 triệu đồng/phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên và Thành phố Châu Đốc. Mỗi địa phương được hỗ trợ sửa chửa nâng cấp 01 dự án khách sạn tiêu chuẩn hạng từ 4 đến 5 sao, mức hỗ trợ tối đa 4 tỷ đồng/dự án.

1.1.2. Thời điểm hỗ trợ: Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và đã được cơ quan có thẩm quyền phân loại, xếp hạng đạt tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước.

1.2. Xây dựng nhà hàng kết hợp bán đặc sản An Giang đạt chuẩn phục vụ du lịch

1.2.1. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/m2 xây dựng (bao gồm cả hạng mục nhà vệ sinh; không bao gồm các hạng mục khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan), mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/ 01 dự án.

1.2.2. Thời điểm hỗ trợ: Sau khi công trình đã được đầu tư, đưa vào sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ du lịch theo quy định.

1.3. Xây dựng Khu mua sắm đạt chuẩn phục vụ du lịch:

1.3.1. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/m2 xây dựng (bao gồm cả hạng mục nhà vệ sinh nếu có; không bao gồm khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan), mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/ dự án.

1.3.2. Thời điểm hỗ trợ: Sau khi công trình đã được đầu tư, đưa vào sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ du lịch theo quy định.

1.4. Xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ du lịch

1.4.1. Mức hỗ trợ: 10%/ tổng mức chi phí của dự án, mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/ dự án.

1.4.2. Thời điểm hỗ trợ: Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo đạt tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước.

1.5. Đầu tư khai thác du lịch sông nước

1.5.1. Mức hỗ trợ: Dự án đầu tư tàu, bến tàu, cầu tàu đón khách du lịch và các trang thiết bị bảo đảm an toàn cho du khách nhằm khai thác tuyến du lịch đường sông tại các huyện, thị xã, thành phố: Thành phố Long Xuyên, Thành phố Châu Đốc, Thị xã Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân, huyện Chợ Mới và huyện Thoại Sơn được hỗ trợ 10%/ tổng mức chi phí của dự án, mức hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng/dự án.

* Mỗi địa phương hỗ trợ đầu tư 01 (một) dự án xây dựng mới.

1.5.2. Thời điểm hỗ trợ: Sau khi công trình được đầu tư đưa vào sử dụng, có hồ sơ đề nghị và được công nhận hoặc nằm trong quy hoạch là điểm du lịch theo quy định.

 

2. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng:

 

2.1. Kinh doanh loại hình nhà có phòng cho khách du lịch thuê (Loại hình homestay):

2.1.1. Mức hỗ trợ:

– Tổ chức hoặc Hộ gia đình xây dựng dự án có qui mô đón, phục vụ từ 20 khách đến dưới 40 khách: 50 triệu đồng/dự án.

– Tổ chức hoặc Hộ gia đình xây dựng dự án có qui mô đón, phục vụ từ 40 khách trở lên: 80 triệu đồng/dự án.

* Mỗi huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hỗ trợ 05 (Năm) dự án xây dựng và kinh doanh loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

2.1.2. Thời điểm hỗ trợ: Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đủ điều kiện được thẩm định và công nhận loại hạng homestay theo quy định.

2.2. Hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang:

2.2.1.Định mức: Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay trong hạn khi vay vốn ở các ngân hàng để đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng, số nợ vay hỗ trợ tối đa không quá 02 tỷ đồng/01 tập thể hoặc hộ gia đình.

2.2.2. Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian vay vốn đã thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng nhưng không quá 05 (năm) năm.

các tin khác