Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Báo cáo Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương - Kỳ báo cáo: Quý III năm 2019

08/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Kỳ báo cáo: Quý III năm 2019 (Từ ngày 16 tháng 6 năm 2019 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019)

Tải về BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: Quý III năm 2019

các tin khác