Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông tin về việc nợ tiền lương, tiền ăn, tiền công của vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh An Giang

30/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Báo cáo số 1252/BC-SVHTTDL ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ề việc nợ tiền lương, tiền ăn, tiền công của vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh An Giang

Nội dung thông tin: Tải tiệp đính kèm

các tin khác