Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang chào hàng cạnh tranh Mua hóa chất khử trùng

21/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu gói thầu Mua hóa chất khử trùng thuộc Nguồn kinh phí Sự nghiệp nông nghiệp Chi cục Chăn Nuôi và Thú y An Giang kính mời các nhà thầu đủ điều kiện tới tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh hoàn chỉnh với giá là: 1.000.000 đ (Bằng chữ: Một triệu đồng) tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang.

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang. 

Điện thoại: 02963.854.697, Fax: 02963.856.250.

Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh từ 07 giờ 30 phút  ngày 24/5/2019 đến trước 14 giờ ngày 31/5/2019 (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 05 phút, ngày 31/5/2019 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang, Số 06, Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang với sự tham gia các đại diện nhà thầu.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang kính mời đại diện các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa chỉ nêu trên ./.

                                                                                                 CHI CỤC TRƯỞNG

 
 
 
                                                                                                 Trần Tiến Hiệp

 

các tin khác