Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định 112/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở ...

17/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định 112/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

các tin khác