Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang

25/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang đến quý cơ quan, đơn vị để nghị cho ý kiến góp ý.

Tải về văn bản dự thảo

Văn bản góp ý, đề nghị gửi về Sở Tài chính qua địa chỉ email sotaichinh@angiang.gov.vn đến hết ngày 28/6/2019

các tin khác