Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

NGHỊ QUYẾT Số: 48/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016

21/02/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

File đính kèm :  NGHỊ QUYẾT Số: 48/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2020, định hướng đến năm 2030 

 

File đính kèm :  Phụ lục kèm theo 

 

File đính kèm :  Phụ lục kèm theo 

 

các tin khác