Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công

09/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân tham gia chăm sóc người có công với cách mạng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội và trở thành tình cảm, nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Responsive image

Ảnh minh họa

Về cơ bản, chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng đã bảo đảm công bằng và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đời sống của người có công với cách mạng đã từng bước được cải thiện và ổn định. 

Nhằm tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình. Năm 2019, theo kế hoạch hỗ trợ Đợt 1- 2019 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-UBND, tổng số hộ được hỗ trợ là 264 hộ bao gồm xây dựng mới và sửa chữa, với tổng kinh phí hỗ trợ 8.880 triệu đồng  từ nguồn ngân sách tỉnh.
 
Theo Sở Xây dựng, trong thời gian qua các huyện, thị xã, thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để việc thi công nhà ở cho hộ gia đình người có công được thuận lợi; Ban Chỉ đạo cấp huyện cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện theo tiến độ.  

UBND cấp huyện đã chỉ đạo các phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phối hợp với các phường, xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, hỗ trợ giúp các hộ dân xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách đã được tỉnh cấp, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành quyết định phân bổ vốn về cấp xã để tổ chức hỗ trợ cho hộ gia đình người có công theo kế hoạch.

Theo báo cáo của các huyện, thị, thành tính đến thời điểm hiện nay, đã triển khai khởi công xây dựng nhà ở 258/264 hộ (cất mới: 115 hộ; sửa chữa: 143 hộ). Nhìn chung, tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công toàn tỉnh đạt được 97,73% so kế hoạch, trong đó các huyện: Phú Tân, Tịnh Biên, Châu Phú, An Phú, Tri Tôn đạt tỷ lệ 100%; thành phố Châu Đốc, Long Xuyên, thị xã Tân Châu đạt trên 95%; huyện Thoại Sơn đạt trên 92,3% số hộ đã khởi công cất hoặc sửa nhà. 

Diện tích bình quân nhà ở được xây dựng trong đợt này từ 32m2/căn đến 135 m2/căn, vốn xây dựng từ 50 - 300 triệu đồng/căn; sửa chữa từ 20 - 110 triệu đồng/căn (có sự đóng góp từ gia đình, dòng tộc và các tổ chức, cá nhân khác giúp đỡ) có nhiều căn nhà rất khang trang.          

Ngoài ra, thành phố Châu Đốc đã tự ứng vốn từ nguồn Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam để thực hiện hỗ trợ cho 33 hộ (cất mới 20 hộ; sửa chữa 13 hộ) có tên trong Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 19/3/2019, với tổng kinh phí 1.260 triệu đồng.

Đồng thời, nhằm đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đợt 1-2019 theo Quyết định số 770/QĐ-UBND đúng thời giai quy định, UBND tỉnh vừa thống nhất theo các đề xuất của Sở Xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ của 06 hộ còn lại (chiếm tỷ lệ 2,27% số hộ thực tế triển khai); trong đó: Long Xuyên (01 hộ), Châu Đốc (01 hộ), Tân Châu (01 hộ), Chợ Mới (01 hộ), Thoại Sơn (2 hộ)./.

* Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này phải có đủ các điều kiện sau:

1. Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Thân nhân liệt sỹ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:

a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;

b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Phan Thanh

Nguồn:

- Công văn 4328 /VPUBND-KGVX ngày 03 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

- Các báo cáo và văn bản liên quan.

các tin khác