Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Phú Tân họp liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện

16/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Thường trực HĐND huyện đã họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.

Theo đó, HĐND sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018; xem xét điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2019 (các nguồn vốn do huyện quản lý); thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020…Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe thông báo của UBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, chi cục thi hành án và Viện Kiểm sát nhân dân; thông báo kết quả giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND huyện; đồng thời nghe UBND huyện báo cáo các chuyên đề: Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 của Ban hỗ trợ doanh nghiệp; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện... 

Thường trực HĐND yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong hai ngày 17 và 18/7/2019./.

Lê Thanh Dũng
các tin khác