Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Giao ban công tác Tư pháp 25 tỉnh, thành khu vực phía Nam

10/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Sáng ngày 10/6, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Cục Công tác phía Nam- Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị Giao ban công tác Tư pháp khu vực phía Nam với sự tham gia của Sở Tư pháp của 25 tỉnh, thành phía Nam từ Khánh Hoà đến Cà Mau.Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đồng chủ trì Hội nghị.
Responsive image

Tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Lệ Thủy - Phó Cục Trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Tư pháp báo cáo với Hội Nghị công tác tư pháp khu vực phía Nam 6 tháng đầu năm 2019 cũng như phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác tư pháp tại các địa phương trong khu vực phía Nam đã giám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, triển khai cơ bản, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thông báo Kết Luận của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội Nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019.

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, việc thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã được quan tâm thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ; công tác quản lý xử phạm hành chính được chú trọng thực hiện từng bước có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, theo Cục công tác phía Nam – Bộ Tư pháp cũng cho biết, thời gian qua, công tác tư pháp các tỉnh, thành khu vực phía Nam vẫn còn bộc lộ một số điểm hạn chế bất cập cần khắc phục như: công tác tổ chức cán bộ cần sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, hoạt động Phổ biến giáo dục pháp luật chưa có nhiều hình thức mới, tạo được bước đột phá, Chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, Bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp tại một số địa phương còn chưa tốt.

Cục công tác phía Nam – Bộ Tư pháp cũng đề xuất: Sớm sửa đổi Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015 để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương; cần tổng kết việc thi hành Luật Hòa Giải ở cơ sở và đánh giá toàn diện công tác hòa giải ở cơ sở nhằm rút ra kinh nghiệm và khắc phục hạn chế, phát huy tối đa những mặt đạt được trong quá trình áp dụng Luật vào thực tế.

Responsive image

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành khu vực phía Nam thẳng thắn trao đổi, thảo luận về một số vấn đề và giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong công tác tư pháp thời gian qua. Cụ thể như, việc triển khai Luật Hộ tịch trong hoạt động hành chính tư pháp; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng; việc phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế cũng như sức cạnh tranh của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản ở các địa phương… 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp đề nghị các tỉnh, thành khu vực phía Nam tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2017 – 2024; chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch; kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại cấp huyện, cấp xã. 

Bên cạnh đó, các tỉnh phía Nam tập trung thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đảm bảo thông tin lý lịch tư pháp được kiểm tra, phân loại, lập lý lịch tư pháp, cập nhật bổ sung và đưa vào lưu trữ kịp thời; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, thừa phát lại, quản tài viên. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Hiện nay, cùng với cả nước, tỉnh An Giang đang tích cực phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020, đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức trung bình của cả nước; vì vậy, nhiệm vụ của công tác tư pháp trong thời gian tới là rất nặng nề.

Để hoàn thành những nhiệm vụ trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Công tác tư pháp của tỉnh An Giang luôn mong muốn thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, sự phối hợp cộng tác chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, các đoàn thể nhiều hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp các cơ quan Tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng mong muốn: Hội nghị tiếp tục làm cầu nối để gắn kết với với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố tăng cường quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp và pháp luật nói riêng.

Responsive image

Phát biểu tại hội nghị, bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu thời gian tới các địa phương trong khu vực phía Nam cần tiếp tục tích cực nỗ lực phấn đấu, có giải pháp đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kế hoạch công tác năm 2019 của cơ quan để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của địa phương. Đặc biệt là nâng cao vị thế và vai trò của cơ quan tư pháp địa phương. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị các tỉnh, thành khu vực phía Nam tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản tại địa phương và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật qua rà soát không còn phù hợp với quy định của pháp luật.../.

Quang Minh

 

các tin khác