Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

NGHỊ QUYẾT 22 Về việc chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án ...

16/01/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Tập tin đính kèm: NGHỊ QUYẾT 22 Về việc chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, An Giang

 

các tin khác