Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

NGHỊ QUYẾT Số: 51/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016

21/02/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

File đính kèm :  NGHỊ QUYẾT Số: 51/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 Về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và  dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017

 

File đính kèm :  Phụ lục kèm theo 

 

các tin khác