Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông cáo báo chí về thông tin bài viết “An Giang: Trưởng khoa bệnh viện bỗng nhiên mất chức”

29/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) - Qua bài viết “An Giang: Trưởng khoa bệnh viện bỗng nhiên mất chức” được đăng trên Báo Dân việt online vào ngày 29/8/2020 đã đưa thông tin khá đầy đủ về nội dung đơn khiếu nại của Bác sĩ Bùi Văn Chánh – Trưởng Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang) khiếu nại về việc cố ý làm trái, gây mất đoàn kết nội bộ của cán bộ viên chức Nhà nước của Giám đốc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang.

Đối với nội dung này, Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang xin trình bày cụ thể như sau:

Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang theo Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 24/8/2018 của BTV Tỉnh ủy tại Điều 19; đến bước 3: lấy phiếu kín của tập thể lãnh đạo cơ quan có tỷ lệ 33,33%, xét thấy, quy trình bổ nhiệm lại của BS Bùi Văn Chánh không đạt điều kiện bổ nhiệm lại (có phiếu đồng ý <50%). 

Bí thư – Giám đốc Bệnh viện đã gởi Tờ trình số 01-TTr/CB gởi Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Y tế An Giang xin ý kiến về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang (theo Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 24/8/2018 của BTV Tỉnh ủy tại Điều 19 điểm 3 đối với “trường hợp dưới 50% đồng ý thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”. 

Ngay khi nhận được Đơn Khiếu nại của Bác sĩ Bùi Văn Chánh, Bệnh viện đã tổ chức cuộc họp Chi ủy và Ban Giám đốc vào ngày 26/7/2020 (có đồng chí Bùi Văn Chánh tham dự) và đã gởi Báo cáo giải trình theo đơn khiếu nại của đồng chí Chánh về Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh và Sở Y tế An Giang. 

Đầu tháng 6/2020, khi BS Bùi Văn Chánh gần hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định; Phòng Tổ chức Hành chính đề xuất Lãnh đạo Bệnh viện xem xét thực hiện quy trình bổ nhiệm lại BS Bùi Văn Chánh.

Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và Quy định số 02-QĐi/ĐUK, ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, cụ thể như sau:

* Bước 1: Ngày 13/6/2020, Ban Giám đốc Bệnh viện họp nhận xét đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ lãnh đạo điều hành khoa Tai Mũi Họng qua 5 năm giữ chức vụ của Trưởng khoa Tai Mũi Họng; Ban Giám đốc Bệnh viện có ý kiến xin thêm chủ trương của Chi ủy Bệnh viện (có biên bản họp).

- Ngày 15/6/2020, Chi ủy họp nghe Bản tự nhận xét đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ lãnh đạo điều hành khoa Tai Mũi Họng qua 5 năm giữ chức vụ; Chi ủy thảo luận, góp ý và cho chủ trương: làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa Tai Mũi Họng đối với đồng chí Bùi Văn Chánh (có biên bản họp).

- Ngày 16/6/2020, Chi ủy Bệnh viện đã có Công văn số 01-CV/CB gửi Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc hiệp y lịch sử chính trị, chính trị hiện nay theo Quy định số 02-QĐi/ĐUK. 

* Bước 2: Ngày 07/7/2020, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính tiến hành thực hiện các bước theo Quy định số 01-QĐi/TU của BTV Tỉnh ủy tại Điều 19, cụ thể: 

- BS Bùi Văn Chánh (Trưởng khoa Tai Mũi Họng) làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ Trưởng khoa Tai Mũi Họng.

- Tập thể cán bộ chủ chốt của Bệnh viện tham gia ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm (bằng phiếu kín) đối với BS Bùi Văn Chánh;

Thành phần dự họp: là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trưởng khoa, phòng, phó trưởng khoa, phòng và tương đương, chi ủy, trưởng các đoàn thể (nêu tại bước 4, Phụ lục 2 của Quy định số 01-QĐi/TU của BTV Tỉnh ủy).

Kết quả lần I: có 10/20 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 50%, nên Chi ủy và Ban Giám đốc tiến hành họp xem xét, khi họp đã phát hiện đồng chí Phùng Hùng Cường - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm 2 chức danh (Trưởng phòng Tổ chức Hành chính  và Quản lý khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh) đã bỏ 2 phiếu. Đúng thực tế có 19 người họp thì có 19 phiếu, Bí thư – Giám đốc Bệnh viện quyết định hủy bỏ kết quả bỏ phiếu và yêu cầu đồng chí Phùng Hùng Cường viết tường trình giải trình, giao đồng chí Trần Thị Lài – Phó Giám đốc Bệnh viện lập biên bản, đồng thời tiến hành họp tập thể cán bộ chủ chốt của Bệnh viện lần II để bỏ phiếu lại với 19 người có mặt.  

Kết quả lần II: có 12/19 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 63,16% (có các biên bản họp).

* Bước 3: Đồng chí Mã Lan Thanh, Giám đốc Bệnh viện đã nhận xét, đánh giá và để tạo cơ hội cho Trưởng khoa Tai Mũi Họng cố gắng phấn đấu nên đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện xem xét, bổ nhiệm lại; 

Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính tiến hành bước 3: lấy phiếu kín của tập thể lãnh đạo cơ quan, gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc; Kết quả có 01/03 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 33,33% <50% 

- Căn cứ Quy định số 01-QĐi/TU của BTV Tỉnh ủy tại Điều 19: “trường hợp dưới 50% đồng ý thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”. Xét thấy, quy trình bổ nhiệm lại của BS Bùi Văn Chánh không đạt điều kiện bổ nhiệm lại, Giám đốc Bệnh viện đã có Tờ trình số 01-TTr/CB gởi Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Y tế An Giang xin ý kiến về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang (theo Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 24/8/2018 của BTV Tỉnh ủy tại Điều 19 điểm 3 đối với trường hợp phiếu đồng ý <50%).

Đến  thời điểm hiện tại, trong khi chờ quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Giám đốc Bệnh viện chưa ra bất kỳ một thông báo hay một quyết định nào đối với chức vụ Trưởng khoa của BS Bùi Văn Chánh. 

Bệnh viện rất mong cơ quan chức năng sớm tổ chức Đoàn thanh tra lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm lại của Bệnh viện đối với BS Bùi Văn Chánh để đương sự hiểu và có cái nhìn khách quan, xác thực về quy trình bổ nhiệm lại tuân thủ đúng quy định tại Quyết định số 01-QĐi/TU của BTV Tỉnh ủy An Giang; đồng thời giúp Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang sớm ổn định công tác tổ chức; để đi vào hoạt động, đảm bảo giữ vững chất lượng Bệnh viện chuyên khoa Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt của tỉnh./.

BỆNH VIÊN MẮT – TAI MŨI HỌNG – RĂNG HÀM MẶT TỈNH AN GIANG
                             

 

 

 

các tin khác