Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

08/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

File đính kèm: NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

các tin khác