Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

NGHỊ QUYẾT Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang

08/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

File đính kèm: NGHỊ QUYẾT Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang

File đính kèm: PHỤ LỤC SỐ 01 Xác định chiều sâu vành đai biên giới và vị trí cắm biển báo vành đai biên giới

File đính kèm: PHỤ LỤC SỐ 02 Xác lập vùng cấm và vị trí cắm biển báo vùng cấm

 

các tin khác