Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Xây dựng lấy ý kiến dự thảo dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp và QLSD phí sử dụng một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và TX. Tân Châu.

29/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

File đính kèm: Sở Xây dựng lấy ý kiến dự thảo dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và TX. Tân Châu. 

các tin khác