Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sưu tập, nhân giống một số cây dược liệu quý hiếm phục vụ bảo tồn và phát triển vùng dược liệu tại Bảy Núi – An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Phục vụ công tác bảo tồn các giống cây dược liệu quý. Phát triển vùng dược liệu quý, góp phần nhằm thay đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Nội dung:

Thu thập các giống cây dược liệu phục vụ cho công tác nhân giống; Sưu tập các giống cây dược liệu phục vụ công tác bảo tồn; Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhân giống các giống cây dược liệu và kỹ thuật chăm sóc ngoài vườn ươm; Nghiên cứu nhân giống cây dược liệu bằng phương pháp khí canh và giâm cành; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dược liệu cấy mô ngoài vườn ươm.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2013- 2017.

Đơn vị: TT CNSH Tp. HCM

Chủ nhiệm: Dương Hoa Xô

Đơn vị nhận chuyển giao: 

 

các tin khác