Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

23/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

File đính kèm:

 

Công văn Số: 1654/SKHĐT-DN V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Công văn Số: 1632/SKHĐT-DN V/v đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định về   cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

BẢNG TỔNG HỢP Ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đến năm 2020

 

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Dự thảo TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết về Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác