Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông cáo về kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

29/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) - Ngày 28/10/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Thông cáo về kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Kỳ họp khai mạc lúc 13 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2020 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh.
Nội dung Chương trình kỳ họp như sau:

1. Khai mạc kỳ họp.

2. Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

3. Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra. 

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung cuối kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang.

- Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết).

- Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung cuối kỳ kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh.

5. Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra. 

6. Thảo luận tại Hội trường.

7. Vận động đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung.

8. Thông qua các tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt: 

- Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

9. Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra. 

10. Thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

11. Phát biểu bế mạc kỳ họp./.

 

Tải về: Thông cáo về kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

các tin khác