Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Uỷ Ban Nhân Dân phường Mỹ Bình thông báo mời thầu Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học

04/10/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
1. Tên gói thầu: Hạn mục: Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. - Loại gói thầu: Xây lắp (Bao gồm chi phí lán trại) - Gói thầu dành cho cấp Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ - Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo cơ sở vật chất và xây mới khối nhà vệ sinh. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

2. Tên dự án: Cải tạo, bảo dưỡng Trường Mẫu giáo Hướng Dương

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Long Xuyên

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút  ngày 09  tháng 10 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút  ngày 19  tháng 10  năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT và nộp HSDT: 07 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.954065

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc đặc cọc bằng sec

10. Thời điểm đóng thầu:        14 giờ 00 phút, ngày 19  tháng 10  năm 2018

11. Thời điểm mở thầu:        14 giờ 00 phút, ngày 19  tháng 10  năm 2018


    Mỹ Bình, ngày 03  tháng 10  năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
CHỦ TỊCH


Võ Thị Xuân Kiều

các tin khác