Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

20/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn/  hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn/ 

 

- Phản ánh trực tiếp hoặc thông qua thư điện tử, điện thoại đến các địa chỉ như sau:  

+ Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (Email, Số điện thoại). 

+ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn, điện thoại: 02963.957.006).

 + Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh - Sở Nội vụ (email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn, điện thoại: 02963.957.04901678.247.247). 

Lưu ý:

 - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; 

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị; 

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
các tin khác