Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021

10/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản đính kèm:

Quyết định số:268/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021

Tờ trình số:1190/TTr-CT về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021

các tin khác