Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 14/01/2018 đến 20/01/2019

14/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Vương Bình Thạnh

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

14/01

(09/12 âl)

S: Hội nghị kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 2018

C: Họp Ban cán sự Đảng xử lý các kiến nghị về kinh tế xã hội 2019 của huyện, thị xã, thành phố

S: Hội nghị kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 2018

C: Họp Ban cán sự Đảng xử lý các kiến nghị về kinh tế xã hội 2019 của huyện, thị xã, thành phố

S: Hội nghị kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 2018

C: Họp Ban cán sự Đảng xử lý các kiến nghị về kinh tế xã hội 2019 của huyện, thị xã, thành phố

S: Hội nghị kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 2018

C: Họp Ban cán sự Đảng xử lý các kiến nghị về kinh tế xã hội 2019 của huyện, thị xã, thành phố

Thứ ba

15/01

(10/12 âl)

 

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

 

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

 

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

 

S: Hội nghị Tổng kết ngành Nội vụ

C: 13g30 Hội nghị trực tuyến ngành Y tế

Thứ tư

16/01

(11/12 âl)

 

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

S: 8g Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 ngành Kế hoạch Đầu tư

C: 14g Tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

S: Làm việc với Công ty Hoàng Vĩnh Gia về dự án TH C: 14g Họp trực tuyến Tổng kết Thanh tra Chính phủ

Thứ năm

17/01

(12/12 âl)

 

S: Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

C: 14g Tổng kết Đảng ủy quân sự cuối năm 2018

S: Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

S: Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp)

S: Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

C: 14g Hội nghị tổng kết hoạt động ngành Văn hóa TTDL năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

S: Công bố nông thôn mới xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới

C: Sơ kết nông thôn mới huyện Thoại Sơn

 

Thứ sáu

18/01

(13/12 âl)

S: 8g Họp trực tuyến triển khai kế hoạch KT-XH năm 2019

S: 8g Họp trực tuyến triển khai kế hoạch KT-XH năm 2019

S: 8g Họp trực tuyến triển khai kế hoạch KT-XH năm 2019

S: 8g Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Lao động và người có công 2019

S: 8g Họp trực tuyến triển khai kế hoạch KT-XH năm 2019

Thứ bảy

19/01

(14/12 âl)

 

 

 

 

Chủ nhật

20/01

(15/12 âl)

 

 

 

 

 

             

 

 

        

 

các tin khác